REMOTE

Zavolajte na t.č.: 0948 049 528.

Konajte podľa inštrukcii technika.

Celý servis prebehne pod Vaším vizuálnym dohľadom.

Po ukončení servisu prejdite na ÚHRADU.

Cenník vzdialeného servisu

Servisná (začatá) 1/2 hod. = 10 €.

Servisná (začatá) 1 hod. = 20 €..

Kliknite na titul ÚHRADA.

Vyplňte formulár a odošlite.