Počítačový lekár

servis počítačov, webové stránky

REMOTE 1

 

Zavolajte na t.č.: 0948 049 528.
Konajte podľa inštrukcii technika.
Celý servis prebehne pod Vaším vizuálnym dohľadom.
Po ukončení servisu prejdite na ÚHRADU.

REMOTE 2

 

ALTERNATÍVNY
VZDIALENÝ PRÍSTUP.

Sťahujte, inštalujte
a konajte len na
podnet technika.

ÚHRADA

 

CENNÍK VZDIALENÉHO SERVISU
Servisná (začatá) 1/2 hod. = 11 €.
Servisná (začatá) 1 hod. = 22 €..
Kliknite na titul ÚHRADA.
Vyplňte formulár a odošlite.

Scroll Up