Počítačový lekár

servis počítačov, webové stránky

REMOTE 1

 

Zavolajte na t.č.: 0948 049 528.
Konajte podľa inštrukcii technika.
Celý servis prebehne pod Vaším vizuálnym dohľadom.

REMOTE 2

 

ALTERNATÍVNY
VZDIALENÝ PRÍSTUP

Scroll Up