Počítačový lekár

servis počítačov, webové stránky

Servis u zákazníka

Každá začatá hodina – (7-17) = 23 €
Každá ďaľšia začatá hod. (7-17) = 23 €
Každá začatá hodina (17-21 / SO-NE, sviatok) = 25 €
Každá ďaľšia začatá hod. (17-21 / SO-NE, sviatok) = 25 €
Cestovné = 0,40 € / km

Servis cez REMOTE

Každá začatá hodina – (7-17) = 23 €
Každá ďaľšia začatá hod. (7-17) = 23 €
Každá začatá hodina (17-21 / SO-NE, sviatok) = 25 €
Každá ďaľšia začatá hod. (17-21 / SO-NE, sviatok) = 25 €
Cestovné = 0,00 € / km

SOS servis u zákazníka

Každá začatá hodina – (7-17) = 40 €
Každá ďaľšia začatá hod. (7-17) = 40 €
Každá začatá hodina (17-21 / SO-NE, sviatok) = 50 €
Každá ďaľšia začatá hod. (17-21 / SO-NE, sviatok) = 50 €
Cestovné = 0,40 € / km

SOS servis cez REMOTE

Každá začatá hodina – (7-17) = 40 €
Každá ďaľšia začatá hod. (7-17) = 40 €
Každá začatá hodina (17-21 / SO-NE, sviatok) = 50 €
Každá ďaľšia začatá hod. (17-21 / SO-NE, sviatok) = 50 €
Cestovné = 0,00 € / km

Scroll Up