Počítačový lekár

servis počítačov, webové stránky

Servis u zákazníka

Každá začatá hodina – (7-17) = 28 €
Každá ďaľšia začatá hod. (7-17) = 28 €
Cestovné = 0,50 € / km


Každá začatá hodina (17-21 / SO-NE, sviatok, SOS) = 40 €
Každá ďaľšia začatá hod. (17-21 / SO-NE, sviatok, SOS) = 40 €
Cestovné = 0,50 € / km

Scroll Up