Počítačový lekár

servis počítačov, webové stránky

    Čítanie Biblie 2 x do roka  
    Prvý polrok (1 x prečítaná Biblia)
Dátum po kapitolu (včetne) Knika Kap./deň
03.08.16 6 Genesis 6
04.08.16 13 Genesis 7
05.08.16 19 Genesis 6
06.08.16 26 Genesis 7
07.08.16 32 Genesis 6
08.08.16 39 Genesis 7
09.08.16 45 Genesis 6
10.08.16 2 Exodus 7
11.08.16 8 Exodus 6
12.08.16 15 Exodus 7
13.08.16 21 Exodus 6
14.08.16 28 Exodus 7
15.08.16 34 Exodus 6
16.08.16 1 Leviticus 7
17.08.16 7 Leviticus 6
18.08.16 14 Leviticus 7
19.08.16 20 Leviticus 6
20.08.16 27 Leviticus 7
21.08.16 6 Numeri 6
22.08.16 13 Numeri 7
23.08.16 19 Numeri 6
24.08.16 26 Numeri 7
25.08.16 32 Numeri 6
26.08.16 3 Deuteronomium 7
27.08.16 9 Deuteronomium 6
28.08.16 16 Deuteronomium 7
29.08.16 22 Deuteronomium 6
30.08.16 29 Deuteronomium 7
31.08.16 1 Knihu Jozuova 6
01.09.16 8 Knihu Jozuova 7
02.09.16 14 Knihu Jozuova 6
03.09.16 21 Knihu Jozuova 7
04.09.16 3 Kniha Sudcov 6
05.09.16 10 Kniha Sudcov 7
06.09.16 16 Kniha Sudcov 6
07.09.16 2 Kniha Rutina 7
08.09.16 4 Prvá kniha Samuelova 6
09.09.16 11 Prvá kniha Samuelova 7
10.09.16 17 Prvá kniha Samuelova 6
11.09.16 24 Prvá kniha Samuelova 7
12.09.16 30 Prvá kniha Samuelova 6
13.09.16 6 Druhá kniha Samuelova 7
14.09.16 12 Druhá kniha Samuelova 6
15.09.16 19 Druhá kniha Samuelova 7
16.09.16 1 Prvá kniha Kráľov 6
17.09.16 8 Prvá kniha Kráľov 7
18.09.16 14 Prvá kniha Kráľov 6
19.09.16 21 Prvá kniha Kráľov 7
20.09.16 5 Druhá kniha Kráľov 6
21.09.16 12 Druhá kniha Kráľov 7
22.09.16 18 Druhá kniha Kráľov 6
23.09.16 25 Druhá kniha Kráľov 7
24.09.16 6 Prvá kniha Paralipomenom 6
25.09.16 13 Prvá kniha Paralipomenom 7
26.09.16 19 Prvá kniha Paralipomenom 6
27.09.16 26 Prvá kniha Paralipomenom 7
28.09.16 3 Druhá kniha Paralipomenom 6
29.09.16 10 Druhá kniha Paralipomenom 7
30.09.16 16 Druhá kniha Paralipomenom 6
01.10.16 23 Druhá kniha Paralipomenom 7
02.10.16 29 Druhá kniha Paralipomenom 6
03.10.16 36 Druhá kniha Paralipomenom 7
04.10.16 6 Kniha Ezdrášova 6
05.10.16 3 Kniha Nehemiášova 7
06.10.16 9 Kniha Nehemiášova 6
07.10.16 3 Kniha Esterina 7
08.10.16 9 Kniha Esterina 6
09.10.16 6 Kniha Jobova 7
10.10.16 12 Kniha Jobova 6
11.10.16 19 Kniha Jobova 7
12.10.16 25 Kniha Jobova 6
13.10.16 32 Kniha Jobova 7
14.10.16 38 Kniha Jobova 6
15.10.16 3 Kniha Žalmov 7
16.10.16 9 Kniha Žalmov 6
17.10.16 16 Kniha Žalmov 7
18.10.16 22 Kniha Žalmov 6
19.10.16 29 Kniha Žalmov 7
20.10.16 35 Kniha Žalmov 6
21.10.16 42 Kniha Žalmov 7
22.10.16 48 Kniha Žalmov 6
23.10.16 55 Kniha Žalmov 7
24.10.16 61 Kniha Žalmov 6
25.10.16 68 Kniha Žalmov 7
26.10.16 74 Kniha Žalmov 6
27.10.16 81 Kniha Žalmov 7
28.10.16 87 Kniha Žalmov 6
29.10.16 94 Kniha Žalmov 7
30.10.16 100 Kniha Žalmov 6
31.10.16 107 Kniha Žalmov 7
01.11.16 113 Kniha Žalmov 6
02.11.16 120 Kniha Žalmov 7
03.11.16 126 Kniha Žalmov 6
04.11.16 133 Kniha Žalmov 7
05.11.16 139 Kniha Žalmov 6
06.11.16 146 Kniha Žalmov 7
07.11.16 2 Kniha Príslovia 6
08.11.16 9 Kniha Príslovia 7
09.11.16 15 Kniha Príslovia 6
10.11.16 22 Kniha Príslovia 7
11.11.16 28 Kniha Príslovia 6
12.11.16 4 Kniha Kazateľova 7
13.11.16 10 Kniha Kazateľova 6
14.11.16 5 Pieseň Šalamúnova 7
15.11.16 3 Prorok Izaiáš 6
16.11.16 10 Prorok Izaiáš 7
17.11.16 16 Prorok Izaiáš 6
18.11.16 23 Prorok Izaiáš 7
19.11.16 29 Prorok Izaiáš 6
20.11.16 36 Prorok Izaiáš 7
21.11.16 42 Prorok Izaiáš 6
22.11.16 49 Prorok Izaiáš 7
23.11.16 55 Prorok Izaiáš 6
24.11.16 62 Prorok Izaiáš 7
25.11.16 2 Prorok Jeremiáš 6
26.11.16 9 Prorok Jeremiáš 7
27.11.16 15 Prorok Jeremiáš 6
28.11.16 22 Prorok Jeremiáš 7
29.11.16 28 Prorok Jeremiáš 6
30.11.16 35 Prorok Jeremiáš 7
01.12.16 41 Prorok Jeremiáš 6
02.12.16 48 Prorok Jeremiáš 7
03.12.16 2 Plač Jeremiášov 6
04.12.16 4 Prorok Ezechiel 7
05.12.16 10 Prorok Ezechiel 6
06.12.16 17 Prorok Ezechiel 7
07.12.16 23 Prorok Ezechiel 6
08.12.16 30 Prorok Ezechiel 7
09.12.16 36 Prorok Ezechiel 6
10.12.16 43 Prorok Ezechiel 7
11.12.16 1 Prorok Daniel 6
12.12.16 8 Prorok Daniel 7
13.12.16 2 Proroh Hozeáš 6
14.12.16 9 Proroh Hozeáš 7
15.12.16 1 Prorok Joel 6
16.12.16 5 Prorok Ámos 7
17.12.16 1 Prorok Jonáš 6
18.12.16 4 Prorok Micheáš 7
19.12.16 3 Prorok Náhum 6
20.12.16 1 Prorok Haggeus 7
21.12.16 5 Prorok Zachariáš 6
22.12.16 12 Prorok Zachariáš 7
23.12.16 4 Prorok Malacháš 6
24.12.16 7 Evanj. p. Matúša 7
25.12.16 13 Evanj. p. Matúša 6
26.12.16 20 Evanj. p. Matúša 7
27.12.16 26 Evanj. p. Matúša 6
28.12.16 5 Evanj. p. Marka 7
29.12.16 11 Evanj. p. Marka 6
30.12.16 2 Evanj. p. Lukasa 7
31.12.16 8 Evanj. p. Lukasa 6
01.01.17 15 Evanj. p. Lukasa 7
02.01.17 21 Evanj. p. Lukasa 6
03.01.17 4 Evanj. p. Jana 7
04.01.17 10 Evanj. p. Jana 6
05.01.17 17 Evanj. p. Jana 7
06.01.17 2 Skutky apoštolov 6
07.01.17 9 Skutky apoštolov 7
08.01.17 15 Skutky apoštolov 6
09.01.17 22 Skutky apoštolov 7
10.01.17 28 Skutky apoštolov 6
11.01.17 7 Epištola Pavla Rimanom 7
12.01.17 13 Epištola Pavla Rimanom 6
13.01.17 4 Prvá epištola Pavla Korinťanom 7
14.01.17 10 Prvá epištola Pavla Korinťanom 6
15.01.17 1 Druha epištola Pavla Korinťanom 7
16.01.17 7 Druha epištola Pavla Korinťanom 6
17.01.17 1 Epištola Pavla Galaťanom 7
18.01.17 1 Epištola Pavla Efežanom 6
19.01.17 2 Epištola Pavla Filipänom 7
20.01.17 4 Epištola Pavla Kološanom 6
21.01.17 2 Druhá epištola Pavla Tesaloničanom 7
22.01.17 5 Prvá epištola Pavla Timoteovi 6
23.01.17 2 Epištola Pavla Títovi 7
24.01.17 4 Epištola Pavla Židom 6
25.01.17 11 Epištola Pavla Židom 7
26.01.17 4 Epištola Jakoba 6
27.01.17 1 Druhá epištola Petra 7
28.01.17 4 Prvá epištola Jána 6
29.01.17 3 Zjavenie Jána 7
30.01.17 9 Zjavenie Jána 6
31.01.17 16 Zjavenie Jána 7
01.02.17 22 Zjavenie Jána 6
   Druhý polrok (2 x prečítaná Biblia)
Dátum po kapitolu (včetne) Knika Kap./deň
02.02.17 6 Genesis 6
03.02.17 13 Genesis 7
04.02.17 19 Genesis 6
05.02.17 26 Genesis 7
06.02.17 32 Genesis 6
07.02.17 39 Genesis 7
08.02.17 45 Genesis 6
09.02.17 2 Exodus 7
10.02.17 8 Exodus 6
11.02.17 15 Exodus 7
12.02.17 21 Exodus 6
13.02.17 28 Exodus 7
14.02.17 34 Exodus 6
15.02.17 1 Leviticus 7
16.02.17 7 Leviticus 6
17.02.17 14 Leviticus 7
18.02.17 20 Leviticus 6
19.02.17 27 Leviticus 7
20.02.17 6 Numeri 6
21.02.17 13 Numeri 7
22.02.17 19 Numeri 6
23.02.17 26 Numeri 7
24.02.17 32 Numeri 6
25.02.17 3 Deuteronomium 7
26.02.17 9 Deuteronomium 6
27.02.17 16 Deuteronomium 7
28.02.17 22 Deuteronomium 6
01.03.17 29 Deuteronomium 7
02.03.17 1 Knihu Jozuova 6
03.03.17 8 Knihu Jozuova 7
04.03.17 14 Knihu Jozuova 6
05.03.17 21 Knihu Jozuova 7
06.03.17 3 Kniha Sudcov 6
07.03.17 10 Kniha Sudcov 7
08.03.17 16 Kniha Sudcov 6
09.03.17 2 Kniha Rutina 7
10.03.17 4 Prvá kniha Samuelova 6
11.03.17 11 Prvá kniha Samuelova 7
12.03.17 17 Prvá kniha Samuelova 6
13.03.17 24 Prvá kniha Samuelova 7
14.03.17 30 Prvá kniha Samuelova 6
15.03.17 6 Druhá kniha Samuelova 7
16.03.17 12 Druhá kniha Samuelova 6
17.03.17 19 Druhá kniha Samuelova 7
18.03.17 1 Prvá kniha Kráľov 6
19.03.17 8 Prvá kniha Kráľov 7
20.03.17 14 Prvá kniha Kráľov 6
21.03.17 21 Prvá kniha Kráľov 7
22.03.17 5 Druhá kniha Kráľov 6
23.03.17 12 Druhá kniha Kráľov 7
24.03.17 18 Druhá kniha Kráľov 6
25.03.17 25 Druhá kniha Kráľov 7
26.03.17 6 Prvá kniha Paralipomenom 6
27.03.17 13 Prvá kniha Paralipomenom 7
28.03.17 19 Prvá kniha Paralipomenom 6
29.03.17 26 Prvá kniha Paralipomenom 7
30.03.17 3 Druhá kniha Paralipomenom 6
31.03.17 10 Druhá kniha Paralipomenom 7
01.04.17 16 Druhá kniha Paralipomenom 6
02.04.17 23 Druhá kniha Paralipomenom 7
03.04.17 29 Druhá kniha Paralipomenom 6
04.04.17 36 Druhá kniha Paralipomenom 7
05.04.17 6 Kniha Ezdrášova 6
06.04.17 3 Kniha Nehemiášova 7
07.04.17 9 Kniha Nehemiášova 6
08.04.17 3 Kniha Esterina 7
09.04.17 9 Kniha Esterina 6
10.04.17 6 Kniha Jobova 7
11.04.17 12 Kniha Jobova 6
12.04.17 19 Kniha Jobova 7
13.04.17 25 Kniha Jobova 6
14.04.17 32 Kniha Jobova 7
15.04.17 38 Kniha Jobova 6
16.04.17 3 Kniha Žalmov 7
17.04.17 9 Kniha Žalmov 6
18.04.17 16 Kniha Žalmov 7
19.04.17 22 Kniha Žalmov 6
20.04.17 29 Kniha Žalmov 7
21.04.17 35 Kniha Žalmov 6
22.04.17 42 Kniha Žalmov 7
23.04.17 48 Kniha Žalmov 6
24.04.17 55 Kniha Žalmov 7
25.04.17 61 Kniha Žalmov 6
26.04.17 68 Kniha Žalmov 7
27.04.17 74 Kniha Žalmov 6
28.04.17 81 Kniha Žalmov 7
29.04.17 87 Kniha Žalmov 6
30.04.17 94 Kniha Žalmov 7
01.05.17 100 Kniha Žalmov 6
02.05.17 107 Kniha Žalmov 7
03.05.17 113 Kniha Žalmov 6
04.05.17 120 Kniha Žalmov 7
05.05.17 126 Kniha Žalmov 6
06.05.17 133 Kniha Žalmov 7
07.05.17 139 Kniha Žalmov 6
08.05.17 146 Kniha Žalmov 7
09.05.17 2 Kniha Príslovia 6
10.05.17 9 Kniha Príslovia 7
11.05.17 15 Kniha Príslovia 6
12.05.17 22 Kniha Príslovia 7
13.05.17 28 Kniha Príslovia 6
14.05.17 4 Kniha Kazateľova 7
15.05.17 10 Kniha Kazateľova 6
16.05.17 5 Pieseň Šalamúnova 7
17.05.17 3 Prorok Izaiáš 6
18.05.17 10 Prorok Izaiáš 7
19.05.17 16 Prorok Izaiáš 6
20.05.17 23 Prorok Izaiáš 7
21.05.17 29 Prorok Izaiáš 6
22.05.17 36 Prorok Izaiáš 7
23.05.17 42 Prorok Izaiáš 6
24.05.17 49 Prorok Izaiáš 7
25.05.17 55 Prorok Izaiáš 6
26.05.17 62 Prorok Izaiáš 7
27.05.17 2 Prorok Jeremiáš 6
28.05.17 9 Prorok Jeremiáš 7
29.05.17 15 Prorok Jeremiáš 6
30.05.17 22 Prorok Jeremiáš 7
31.05.17 28 Prorok Jeremiáš 6
01.06.17 35 Prorok Jeremiáš 7
02.06.17 41 Prorok Jeremiáš 6
03.06.17 48 Prorok Jeremiáš 7
04.06.17 2 Plač Jeremiášov 6
05.06.17 4 Prorok Ezechiel 7
06.06.17 10 Prorok Ezechiel 6
07.06.17 17 Prorok Ezechiel 7
08.06.17 23 Prorok Ezechiel 6
09.06.17 30 Prorok Ezechiel 7
10.06.17 36 Prorok Ezechiel 6
11.06.17 43 Prorok Ezechiel 7
12.06.17 1 Prorok Daniel 6
13.06.17 8 Prorok Daniel 7
14.06.17 2 Proroh Hozeáš 6
15.06.17 9 Proroh Hozeáš 7
16.06.17 1 Prorok Joel 6
17.06.17 5 Prorok Ámos 7
18.06.17 1 Prorok Jonáš 6
19.06.17 4 Prorok Micheáš 7
20.06.17 3 Prorok Náhum 6
21.06.17 1 Prorok Haggeus 7
22.06.17 5 Prorok Zachariáš 6
23.06.17 12 Prorok Zachariáš 7
24.06.17 4 Prorok Malacháš 6
25.06.17 7 Evanj. p. Matúša 7
26.06.17 13 Evanj. p. Matúša 6
27.06.17 20 Evanj. p. Matúša 7
28.06.17 26 Evanj. p. Matúša 6
29.06.17 5 Evanj. p. Marka 7
30.06.17 11 Evanj. p. Marka 6
01.07.17 2 Evanj. p. Lukasa 7
02.07.17 8 Evanj. p. Lukasa 6
03.07.17 15 Evanj. p. Lukasa 7
04.07.17 21 Evanj. p. Lukasa 6
05.07.17 4 Evanj. p. Jana 7
06.07.17 10 Evanj. p. Jana 6
07.07.17 17 Evanj. p. Jana 7
08.07.17 2 Skutky apoštolov 6
09.07.17 9 Skutky apoštolov 7
10.07.17 15 Skutky apoštolov 6
11.07.17 22 Skutky apoštolov 7
12.07.17 28 Skutky apoštolov 6
13.07.17 7 Epištola Pavla Rimanom 7
14.07.17 13 Epištola Pavla Rimanom 6
15.07.17 4 Prvá epištola Pavla Korinťanom 7
16.07.17 10 Prvá epištola Pavla Korinťanom 6
17.07.17 1 Druha epištola Pavla Korinťanom 7
18.07.17 7 Druha epištola Pavla Korinťanom 6
19.07.17 1 Epištola Pavla Galaťanom 7
20.07.17 1 Epištola Pavla Efežanom 6
21.07.17 2 Epištola Pavla Filipänom 7
22.07.17 4 Epištola Pavla Kološanom 6
23.07.17 2 Druhá epištola Pavla Tesaloničanom 7
24.07.17 5 Prvá epištola Pavla Timoteovi 6
25.07.17 2 Epištola Pavla Títovi 7
26.07.17 4 Epištola Pavla Židom 6
27.07.17 11 Epištola Pavla Židom 7
28.07.17 4 Epištola Jakoba 6
29.07.17 1 Druhá epištola Petra 7
30.07.17 4 Prvá epištola Jána 6
31.07.17 3 Zjavenie Jána 7
01.08.17 9 Zjavenie Jána 6
02.08.17 16 Zjavenie Jána 7
03.08.17 22 Zjavenie Jána 6
Scroll Up