Počítačový lekár

servis počítačov, webové stránky

Izrael – marec 2017

Na letisku – v lietadle

Jaffa – Dom Šimona garbiara

Pohľady z hotela

Olivová hora

Vádi Kelt

Sea level nula

Én Gedi

Kumrán

Masada

Én Bokeq

Hrobky prorokov

Getsemani

Bohoslužba

Večeradlo

Betezda

Dávidov hrob

Chizkiášov tunel

Bar Micva

Chrám Božieho hrobu

Chrámová hora

Záhradný hrob

Prechádzky po Jeruzaleme

Múr nárekov

Scroll Up