Počítačový lekár

servis počítačov, webové stránky

Milan Kopáč EMIsoft, Orlická 2429/1, 058 01 Poprad
IČO: 40605043
DIČ: 1070243966
Číslo účtu v SLSP: 0493135690 / 0900
IBAN: SK3209000000000493135690
BIC: GIBASKBX
ŽL vydaný dňa 16.09. 2003 pod
č. ŽO -2003/41026/2/SS č.živ. reg. 706-17172
Web: – http://pocitacovylekar.eu
Tel: +421 948 049 528
E-mail: servis@pocitacovylekar.eu

Scroll Up