Počítačový lekár

servis počítačov, webové stránky

Zmluvný servis firiem a organizácii

správa počítačovej siete
bezpečnosť – antivír, antimalware, firewall
zalóhovanie a archivácia
technická údržba PC – vyčistenie vysávačom 1xročne
predplatené práce v dohodnutom rozsahu hodín
predplatené výjazdy v dohodnutom rozsahu
sos servisný zásah do 4h
hotline technik na telefóne

Čo platíte naviac

práce nad zmluvný limit
výjazdy nad zmluvný limit
práce nesúvisiace so zmluvným servisom
výpočtová technika objednaná u nás


Cena zmluvného servisu sa odvíja od počtu PC, rozsahu hodín a počtu výjazdov a uzatvorí sa po dohode so zákazníkom !

Scroll Up