Počítačový lekár

servis počítačov, webové stránky

Zmluvný servis firiem a organizácii

správa počítačovej siete
bezpečnosť – antivír, antimalware, firewall
zalóhovanie a archivácia
technická údržba PC – vyčistenie vysávačom 1xročne
predplatené práce v dohodnutom rozsahu hodín
predplatené výjazdy v dohodnutom rozsahu
vzdialený prístup na plochu užívateľa
sos servisný zásah do 4h
hotline technik na telefóne

Čo platíte naviac

práce nad zmluvný limit
výjazdy nad zmluvný limit
práce nesúvisiace so zmluvným servisom
výpočtová technika objednaná u nás


Cena zmluvného servisu sa odvíja od počtu PC, rozsahu hodín a počtu výjazdov a uzatvorí sa po dohode so zákazníkom !

Scroll Up